Records found: 2
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group ascending Source database
Merremia tridentata (L.) Hallier f. Species synonym for Xenostegia tridentata (L.) Austin & Staples Plantae
Merremia tridentata ssp. angustifolia (Jacq.) van Ooststr. Infraspecific taxon synonym for Xenostegia tridentata (L.) Austin & Staples Plantae