Records found: 232
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Macrurus parallelus Günther, 1877 Species synonym for Coelorinchus parallelus (Günther, 1877) Animalia
Macrurus liocephalus Günther, 1887 Species synonym for Coryphaenoides liocephalus (Günther, 1887) Animalia
Asthenomacrurus victoris Sazonov & Shcherbachev, 1982 Species accepted name Animalia
Macrurus stelgidolepis Gilbert, 1890 Species synonym for Nezumia stelgidolepis (Gilbert, 1890) Animalia
Macrurus gracillicauda Garman, 1899 Species synonym for Nezumia stelgidolepis (Gilbert, 1890) Animalia
Macrurus pumiliceps (non Alcock, 1894) Species misapplied name for Lucigadus ori (Smith, 1968) Animalia
Haplomacrurus nudirostris Trunov, 1980 Species synonym for Haplomacrourus nudirostris Trunov, 1980 Animalia
Macrurus richardi Weber, 1913 Species synonym for Sphagemacrurus richardi (Weber, 1913) Animalia
Sphagemacrurus richardi (Weber, 1913) Species accepted name Animalia
Cynomacrurus piriei Dollo, 1909 Species accepted name Animalia
Cynomacrurus pirei Dollo, 1909 Species synonym for Cynomacrurus piriei Dollo, 1909 Animalia
Bathycongrus macrurus (English) Species common name for Bathycongrus macrurus (Gilbert, 1891) Animalia