Records found: 3
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Macrotyloma axillare (E.Mey.)Verdc. Species accepted name Plantae
Macrotyloma axillare var. axillare (E.Mey.)Verdc. Infraspecific taxon accepted name Plantae
Macrotyloma axillare var. glabrum (E.Mey.)Verdc. Infraspecific taxon accepted name Plantae