Records found: 1
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Leptosyne gigantea Kellogg Species synonym for Coreopsis gigantea (Kellogg) H.M.Hall Plantae