Records found: 2
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Iris typhifolia Kitag. Species accepted name Plantae
Limniris typhifolia (Kitag.) Rodion. Species synonym for Iris typhifolia Kitag. Plantae