Records found: 4
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Iris cristata Aiton Species accepted name Plantae
Iris cristata subsp. lacustris (Nutt.) Iltis Infraspecific taxon synonym for Iris lacustris Nutt. Plantae
Iris cristata var. alba Dykes Infraspecific taxon synonym for Iris cristata Aiton Plantae
Iris cristata var. lacustris (Nutt.) Dykes Infraspecific taxon synonym for Iris lacustris Nutt. Plantae