Records found: 1
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Guatteria longifolia (Sonn.) Wall. Species synonym for Polyalthia longifolia (Sonn.) Thwaites Plantae