Records found: 1
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Gobiosoma digueti Pellegrin, 1901 Species synonym for Elacatinus digueti (Pellegrin, 1901) Animalia