Records found: 1
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Gobio gobio saramaticus Berg, 1949 Infraspecific taxon synonym for Gobio gobio gobio (Linnaeus, 1758) Animalia