Records found: 1
 
 
 
 
 
Name Rank ascending Name status Group Source database
Gobio gobio bulgarica Drensky, 1926 Infraspecific taxon synonym for Gobio gobio gobio (Linnaeus, 1758) Animalia