Records found: 17
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database ascending
Eriodictyon Genus
Corythucha eriodictyonae Osborn and Drake, 1917 Species accepted name Animalia
Trirhabda eriodictyonis Fall, 1907 Species accepted name Animalia
Eriodictyon altissimum P.V. Wells Species accepted name Plantae
Eriodictyon capitatum Eastw. Species accepted name Plantae
Eriodictyon tormentosum Benth. Species accepted name Plantae
Eriodictyon traskiae Eastw. Species accepted name Plantae
Eriodictyon trichocalyx Heller Species accepted name Plantae
Eriodictyon angustifolium Nutt. Species accepted name Plantae
Eriodictyon californicum (Hook. & Arn.) Torr. Species accepted name Plantae
Eriodictyon crassifolium Benth. Species accepted name Plantae
Eriodictyon tomentosum Benth. Species accepted name Plantae
Eriodictyon traskiae ssp. smithii Munz Infraspecific taxon synonym for Eriodictyon traskiae Eastw. Plantae
Eriodictyon tomentosum ssp. traskiae (Eastw.) Munz Infraspecific taxon synonym for Eriodictyon traskiae Eastw. Plantae
Eriodictyon angustifolium var. amplifolium Brand Infraspecific taxon synonym for Eriodictyon angustifolium Nutt. Plantae
Trimmatostroma eriodictyonis (Dearn. & Barthol.) M.B. Ellis 1976 Species accepted name Fungi
Coniothecium eriodictyonis Dearn. & Barthol. 1929 Species synonym for Trimmatostroma eriodictyonis (Dearn. & Barthol.) M.B. Ellis 1976 Fungi