Records found: 2
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Elymus sajanensis (Nevski) Tzvelev Species synonym for Elymus hyperarcticus (Polunin) Tzvelev Plantae
Elymus sajanensis ssp. hyperarcticus (Polunin) Tzvelev Infraspecific taxon synonym for Elymus hyperarcticus (Polunin) Tzvelev Plantae