Records found: 4
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Elettaria cardamomum (L.) Maton Species accepted name Plantae
Elettaria cardamomum var. major (Sm.) Thwaites Infraspecific taxon synonym for Elettaria ensal (Gaertn.) Abeyw. Plantae
Elettaria cardamomum var. minus Watt Infraspecific taxon synonym for Elettaria cardamomum (L.) Maton Plantae
Elettaria cardamomum var. minuscula Burkill Infraspecific taxon synonym for Elettaria cardamomum (L.) Maton Plantae