Records found: 53
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group ascending Source database
Hadromastacidae Family
Teledromas Genus
Hadromastix Genus
Dendromastax Genus
Dromas Genus
Notodromas Genus
Hadromastax Genus
Cylindromasicera Genus
Isdromas Genus
Dendromastigophora Genus
Eriopyga dromas Schaus 1914 Species provisionally accepted name Animalia
Apoderus dromas Klug, 1833 Species provisionally accepted name Animalia
Apoderus dromas Ol., 1807 Species provisionally accepted name Animalia
Apoderus dromas Jekel, 1860 Species provisionally accepted name Animalia
Trachelophorus dromas Voss, 1929 Species provisionally accepted name Animalia
Trachelophorus dromas Dalla Torre & Voss, 1930 Species provisionally accepted name Animalia
Trachelophorus dromas Voss, 1943 Species provisionally accepted name Animalia
Apoderus dromas Olivier, 1807 Species provisionally accepted name Animalia
Cylindromasicera prima Townsend, 1915 Species accepted name Animalia
Tetanocera andromastos Steyskal, 1963 Species accepted name Animalia