Records found: 8
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Dalbergia lanceolaria L.f. Species accepted name Plantae
Dalbergia lanceolaria Moon Species synonym for Pericopsis mooniana Thwaites Plantae
Dalbergia lanceolaria Hemsl. Species synonym for Dalbergia balansae Prain Plantae
Dalbergia lanceolaria Nav. & Ferdinand Species synonym for Dalbergia mimosella (Blanco)Prain Plantae
Dalbergia lanceolaria auct. non L.f. Species misapplied name for Dalbergia assamica Benth. Plantae
Dalbergia lanceolaria Litv. Species synonym for Dalbergia mimosella (Blanco)Prain Plantae
Dalbergia lanceolaria subsp. lanceolaria L.f. Infraspecific taxon accepted name Plantae
Dalbergia lanceolaria subsp. paniculata (Roxb.)Thoth. Infraspecific taxon accepted name Plantae