Records found: 1
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Cypseloides lemosi Eisenmann & Lehmann, 1962 Species accepted name Animalia