Records found: 1
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database ascending
Cyprinus albula Nardo, 1827 Species synonym for Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) Animalia