Records found: 3
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Crotalaria evolvuloides Benth. Species accepted name Plantae
Crotalaria evolvuloides var. acutifolia Gamble Infraspecific taxon accepted name Plantae
Crotalaria evolvuloides var. evolvuloides Benth. Infraspecific taxon accepted name Plantae