Records found: 1
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Crataegus trachyphylla Sarg. Species synonym for Crataegus pringlei Sarg. Plantae