Records found: 4
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Crataegus orientobaltica Cinovskis Species synonym for Crataegus monogyna monogyna Plantae
Crataegus orientobaltica forma glabra Cinovskis Infraspecific taxon synonym for Crataegus monogyna monogyna Plantae
Crataegus orientobaltica forma laciniata Cinovskis Infraspecific taxon synonym for Crataegus monogyna monogyna Plantae
Crataegus orientobaltica var. orientobaltica Infraspecific taxon provisionally accepted name Plantae