Records found: 1
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Crataegus fretalis Sarg. Species synonym for Crataegus macrosperma Ashe Plantae