Records found: 3
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Crataegus desueta Sarg. Species synonym for Crataegus silvestris Sarg. Plantae
Crataegus desueta var. desueta Infraspecific taxon provisionally accepted name Plantae
Crataegus desueta var. wausaukiensis Kruschke Infraspecific taxon provisionally accepted name Plantae