Records found: 5
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Coeligena bonapartei (Boissonneau, 1840) Species accepted name Animalia
Coeligena bonapartei bonapartei (Boissonneau, 1840) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Coeligena bonapartei consita Wetmore & W. H. Phelps Jr, 1952 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Coeligena bonapartei eos (Gould, 1848) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Coeligena bonapartei orina Wetmore, 1953 Infraspecific taxon accepted name Animalia