Records found: 6
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Clitoria rubiginosa Nees & Mart. Species synonym for Galactia neesii DC. Plantae
Clitoria rubiginosa Pers. Species accepted name Plantae
Clitoria rubiginosa var. ecostata (Urb.)Stehle Infraspecific taxon synonym for Clitoria falcata falcata Lam. Plantae
Clitoria rubiginosa var. genuis Stehle & L.Quentin Infraspecific taxon synonym for Clitoria falcata falcata Lam. Plantae
Clitoria rubiginosa var. glabrescens Verdc. Infraspecific taxon accepted name Plantae
Clitoria rubiginosa var. rubiginosa Pers. Infraspecific taxon accepted name Plantae