Records found: 2
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Caesio xanthurus Bleeker, 1869 Species synonym for Paracaesio xanthura (Bleeker, 1869) Animalia
Paracaesio xanthurus (Bleeker, 1869) Species synonym for Paracaesio xanthura (Bleeker, 1869) Animalia