Records found: 4
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Augastes scutatus (Temminck, 1824) Species accepted name Animalia
Augastes scutatus ilseae Grantsau, 1967 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Augastes scutatus scutatus (Temminck, 1824) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Augastes scutatus soaresi Ruschi, 1963 Infraspecific taxon accepted name Animalia