Records found: 1
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Arachis kempff-mercadoi Krapov. & al. Species accepted name Plantae