Records found: 117
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Aphanius Genus
Aphanius airebejensis (Gianferrari, 1933) Species synonym for Aphanius dispar dispar (Rüppell, 1829) Animalia
Aphanius aksaranus Aksiray, 1948 Species synonym for Aphanius anatoliae anatoliae (Leidenfrost, 1912) Animalia
Aphanius alexandri Aksiray, 1948 Species synonym for Aphanius mento (Heckel, 1843) Animalia
Aphanius almiriensis Kottelat, Barbieri & Stoumboudi, 2007 Species accepted name Animalia
Aphanius altus Aksiray, 1948 Species synonym for Aphanius anatoliae anatoliae (Leidenfrost, 1912) Animalia
Aphanius anatoliae (Leidenfrost, 1912) Species accepted name Animalia
Aphanius anatoliae anatoliae (Leidenfrost, 1912) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Aphanius anatoliae splendens (Kosswig & Sözer, 1945) Infraspecific taxon synonym for Lebias splendens (Kosswig & Sözer, 1945) Animalia
Aphanius anatoliae sureyanus (Neu, 1937) Infraspecific taxon synonym for Aphanius sureyanus (Neu, 1937) Animalia
Aphanius anatoliae transgrediens (Ermin, 1946) Infraspecific taxon synonym for Lebias transgrediens (Ermin, 1946) Animalia
Aphanius anatolias (Leidenfrost, 1912) Species synonym for Aphanius anatoliae anatoliae (Leidenfrost, 1912) Animalia
Aphanius apodus (Gervais, 1853) Species accepted name Animalia
Aphanius asquamatus (Sözer, 1942) Species accepted name Animalia
Aphanius baeticus Doadrio, Carmona & Fernández-Delgado, 2002 Species accepted name Animalia
Aphanius blanfordii (non Jenkins, 1910) Species misapplied name for Aphanius sophiae (Heckel, 1847) Animalia
Aphanius boulengeri Aksiray, 1948 Species synonym for Aphanius mento (Heckel, 1843) Animalia
Aphanius burdurensis (non Ermin, 1946) Species misapplied name for Aphanius sureyanus (Neu, 1937) Animalia
Aphanius burdurensis (Ermin, 1946) Species accepted name Animalia
Aphanius burduricus Aksiray, 1948 Species synonym for Aphanius sureyanus (Neu, 1937) Animalia