Records found: 20
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Anous Genus
Anous minutus Boie, 1844 Species accepted name Animalia
Anous stolidus (Linnaeus, 1758) Species accepted name Animalia
Anous stolidus stolidus (Linnaeus, 1758) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Anous tenuirostris (Temminck, 1823) Species accepted name Animalia
Allocosa panousei (Guy, 1966) Species accepted name Animalia
Dipcadi panousei Sauvage & Veilex Species accepted name Plantae
Glaphyrus panousei Kocher, 1957 Species accepted name Animalia
Gnathia panousei Daguerre de Hureaux, 1971 Species accepted name Animalia
Gymnadenia chanousiana G.Foelsche & W.Foelsche Species accepted name Plantae
Lekanesphaera panousei (Daguerre de Hureaux, Elkaim & Lejuez,1964) Species accepted name Animalia
Orya panousei Demange 1961 Species accepted name Animalia
Parachiridotea panousei Daguerre de Hureaux & Elkaim, 1972 Species accepted name Animalia
Pentidotea panousei Daguerre de Hureaux, 1968 Species accepted name Animalia
Schizophyllum panousei Schubart, 1952 Species accepted name Animalia
Tarentola hoggarensis panousei PASTEUR 1960 Infraspecific taxon synonym for Tarentola ephippiata O’SHAUGHNESSY 1875 Animalia
Tarentola panousei PASTEUR 1959 Species synonym for Tarentola ephippiata O’SHAUGHNESSY 1875 Animalia
Typhlops anousius THOMAS & HEDGES 2007 Species accepted name Animalia
Diaphanous hatchet fish (English) Species common name for Sternoptyx diaphana Hermann, 1781 Animalia
Diaphanous Hatchetfish (English) Species common name for Sternoptyx diaphana Hermann, 1781 Animalia