Records found: 3
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Anas strepera Linnaeus, 1758 Species accepted name Animalia
Anas strepera couesi (Streets, 1876) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Anas strepera strepera Linnaeus, 1758 Infraspecific taxon accepted name Animalia