Records found: 9
 
 
 
 
 
Name Rank ascending Name status Group Source database
Jamesiella Genus
Amesiella Genus
Jamesiella anastomosans (P. James & Vezda) Lücking, Sérus. & Vezda 2005 Species synonym for Gyalideopsis anastomosans P. James & Vezda 1972 Fungi
Jamesiella scotica (P. James) Lücking, Sérus. & Vezda 2005 Species synonym for Gyalideopsis scotica P. James 1975 Fungi
Jamesiella perlucida (Vezda & Hafellner) Lücking, Sérus. & Vezda 2005 Species accepted name Fungi
Jamesiella chaverriae Chaves, Umaña & Lücking 2006 Species accepted name Fungi
Amesiella minor Senghas Species accepted name Plantae
Amesiella monticola Cootes & D.P.Banks Species accepted name Plantae
Amesiella philippinensis (Ames) Garay Species accepted name Plantae