Records found: 7
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Ambloplites Genus
Ambloplites ariommus Viosca, 1936 Species accepted name Animalia
Ambloplites cavifrons Cope, 1868 Species accepted name Animalia
Ambloplites constellatus Cashner & Suttkus, 1977 Species accepted name Animalia
Ambloplites rupestris (Rafinesque, 1817) Species accepted name Animalia
Uvulifer ambloplites Species accepted name Animalia
Ambloplites (Russian) Species common name for Ambloplites rupestris (Rafinesque, 1817) Animalia