Records found: 18
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Alopias Genus
Alopias caudatus Phillipps, 1932 Species synonym for Alopias vulpinus (Bonnaterre, 1788) Animalia
Alopias greyi Whitley, 1937 Species synonym for Alopias vulpinus (Bonnaterre, 1788) Animalia
Alopias macrourus Rafinesque, 1810 Species synonym for Alopias vulpinus (Bonnaterre, 1788) Animalia
Alopias pelagicus (non Nakamura, 1935) Species misapplied name for Alopias superciliosus (Lowe, 1841) Animalia
Alopias pelagicus (non Nakamura, 1935) Species misapplied name for Alopias vulpinus (Bonnaterre, 1788) Animalia
Alopias pelagicus Nakamura, 1935 Species accepted name Animalia
Alopias profundus Nakamura, 1935 Species synonym for Alopias superciliosus (Lowe, 1841) Animalia
Alopias superciliosus (Lowe, 1841) Species accepted name Animalia
Alopias superciliosus (non Lowe, 1841) Species misapplied name for Alopias vulpinus (Bonnaterre, 1788) Animalia
Alopias superciliosus (non Lowe, 1841) Species misapplied name for Alopias pelagicus Nakamura, 1935 Animalia
Alopias superciliousus (Lowe, 1841) Species synonym for Alopias superciliosus (Lowe, 1841) Animalia
Alopias vulpes (Gmelin, 1789) Species synonym for Alopias vulpinus (Bonnaterre, 1788) Animalia
Alopias vulpinus (non Bonnaterre, 1788) Species misapplied name for Alopias superciliosus (Lowe, 1841) Animalia
Alopias vulpinus (Bonnaterre, 1788) Species accepted name Animalia
Alopias vulpinus (non Bonnaterre, 1788) Species misapplied name for Alopias pelagicus Nakamura, 1935 Animalia
Bactra scalopias Meyrick 1911 Species provisionally accepted name Animalia
Alopias megalomatos (Greek) Species common name for Alopias superciliosus (Lowe, 1841) Animalia