Records found: 2
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Allium scorzonerifolium Desf. ex DC. Species accepted name Plantae
Allium scorzonerifolium var. xericiense (PĂ©rez Lara) R.Fern. Infraspecific taxon synonym for Allium scorzonerifolium Desf. ex DC. Plantae