Records found: 224
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Alestes Genus
Duboisialestes Genus
Megalestes Genus
Micralestes Genus
Microzalestes Genus
Pyralestes Genus
Rhabdalestes Genus
Sinhalestes Genus
Tricuspidalestes Genus
Zalestes Genus
Zygozalestes Genus
Alestes abeli Fowler, 1936 Species synonym for Brycinus abeli (Fowler, 1936) Animalia
Alestes acutidens Peters, 1852 Species synonym for Micralestes acutidens (Peters, 1852) Animalia
Alestes adolfi Steindachner, 1914 Species synonym for Alestes stuhlmannii Pfeffer, 1896 Animalia
Alestes affinis Günther, 1894 Species synonym for Brycinus affinis (Günther, 1894) Animalia
Alestes ansorgii Boulenger, 1910 Species synonym for Alestes macrophthalmus Günther, 1867 Animalia
Alestes baremose (Joannis, 1835) Species synonym for Alestes baremoze (Joannis, 1835) Animalia
Alestes baremoze (Joannis, 1835) Species accepted name Animalia
Alestes baremoze tchadense Blache, 1964 Infraspecific taxon synonym for Alestes baremoze (Joannis, 1835) Animalia
Alestes bartoni Nichols & La Monte, 1953 Species synonym for Brycinus bartoni (Nichols & La Monte, 1953) Animalia