Records found: 1
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Alburnoides bipunctatus smyrnaea Pellegrin, 1927 Infraspecific taxon synonym for Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782) Animalia