Records found: 2
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Albizia kalkora (Roxb.)Prain Species accepted name Plantae
Albizia kalkora auct. non Prain Species misapplied name for Albizia odoratissima (L.f.)Benth. Plantae