Records found: 1
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Aipysurus pooleorum EHMANN 1992 Species synonym for Aipysurus laevis pooleorum SMITH 1974 Animalia