Records found: 80
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Agrimonia eupatoria Michx. Species provisionally accepted name Plantae
Agrimonia eupatoria Hook.f. Species provisionally accepted name Plantae
Agrimonia eupatoria Wight Species provisionally accepted name Plantae
Agrimonia eupatoria Kitam. Species provisionally accepted name Plantae
Agrimonia eupatoria L. Species accepted name Plantae
Agrimonia eupatoria Krylov Species provisionally accepted name Plantae
Agrimonia eupatoria auct. Species synonym for Agrimonia pilosa Ledeb. Plantae
Agrimonia eupatoria auct. fl. amer. Species synonym for Agrimonia parviflora Sol. Plantae
Agrimonia eupatoria forma albiflora Casp. Infraspecific taxon provisionally accepted name Plantae
Agrimonia eupatoria forma canescens (Dumort.) Buia Infraspecific taxon provisionally accepted name Plantae
Agrimonia eupatoria forma fallax (Fiek) Buia Infraspecific taxon provisionally accepted name Plantae
Agrimonia eupatoria forma longifolia (Wallr.) Buia Infraspecific taxon provisionally accepted name Plantae
Agrimonia eupatoria forma rosulata Skalicky$A Infraspecific taxon provisionally accepted name Plantae
Agrimonia eupatoria forma rotundifolia (Wallr.) Buia Infraspecific taxon provisionally accepted name Plantae
Agrimonia eupatoria forma villosa Peterm. Infraspecific taxon provisionally accepted name Plantae
Agrimonia eupatoria race odorata (Mill.) Rouy Infraspecific taxon provisionally accepted name Plantae
Agrimonia eupatoria subsp. asiatica (Juz.) Skalicky$A Infraspecific taxon accepted name Plantae
Agrimonia eupatoria subsp. asiatica (Juz.) Sch”nb.-Tem. Infraspecific taxon provisionally accepted name Plantae
Agrimonia eupatoria subsp. davurica (Fisch. ex Link) Kuntze Infraspecific taxon provisionally accepted name Plantae
Agrimonia eupatoria subsp. davurica (Willd. ex Ser.) Kuntze Infraspecific taxon synonym for Agrimonia pilosa Ledeb. Plantae