Records found: 1
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Adenophora tashiroi (Makino & Nakai) Makino & Nakai Species accepted name Plantae