Records found: 15
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Actinidiaceae Family
Actinidia Genus
Actinidia arguta (Sieb. & Zucc.) Planch. ex Miq. Species accepted name Plantae
Actinidia chinensis Planchon Species accepted name Plantae
Actinidia polygama (Siebold & Zucc.) Maxim. Species accepted name Plantae
Aulacaspis actinidiae Takagi, 1969 Species ambiguous synonym for Aulacaspis actinidiae Takagi, 1970 Animalia
Aulacaspis actinidiae Takagi, 1970 Species accepted name Animalia
Chromatomyia actinidiae Sasakawa , 1998 Species accepted name Animalia
Cryptosporiopsis actinidiae P.R. Johnst., M.A. Manning & X. Meier 2004 Species accepted name Fungi
Cytospora actinidiae Syd. & P. Syd. 1907 Species accepted name Fungi
Diaporthe actinidiae N.F. Sommer & Beraha 1975 Species accepted name Fungi
Erysiphe actinidiae (Miyabe ex Jacz.) U. Braun & S. Takam. 2000 Species synonym for Erysiphe actinidiae actinidiae (Miyabe ex Jacz.) U. Braun & S. Takam. 2000 Fungi
Erysiphe actinidiae var. actinidiae (Miyabe ex Jacz.) U. Braun & S. Takam. 2000 Infraspecific taxon accepted name Fungi
Erysiphe actinidiae var. argutae (Y. Nomura) U. Braun & S. Takam. 2000 Infraspecific taxon accepted name Fungi
Uncinula actinidiae var. argutae Y. Nomura 1997 Infraspecific taxon synonym for Erysiphe actinidiae argutae (Y. Nomura) U. Braun & S. Takam. 2000 Fungi