Records found: 1
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Acanthias antiguorum (Leach, 1818) Species ambiguous synonym for Squalus acanthias Linnaeus, 1758 Animalia