1 literature reference for Anisophyllum burmannianum (J.Gay) Klotzsch & Garcke:

Author: Klotzsch & Garcke
Year: 1860
Title:
Source: In: Abh. K├Ânigl. Akad. Wiss. Berlin 1859: 25