1 literature reference for Isdromas monterai (Costa Lima, 1948):

Author: Costa Lima, A. da
Year: 1948
Title: Sobre parasitos e hiperparasitos do curuquere (Alabama argillacea).
Source: Anais da Academia Brasileira de Ciencias. 20:31-37.