2 literature references:

Author: Jackowski, E.
Year: 2001
Title: Nazewnictwo ryb. Mag. Przem. Ryb. Gdynia.
Source: to be filled. ISSN 1428-362X.
Author: Grabda, E. and T. Heese
Year: 1991
Title: Polskie nazewnictwo popularne kraglouste i ryby. Cyclostomata et Pisces.
Source: Wyzsza Szkola Inzynierska w Koszalinie. Koszalin, Poland. 171 p. (in Polish)